rpo wz2

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w zakresie „Bezzwrotnych dotacji UE 2014-2020 dla inwestycji w zakresie rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi oraz rozwoju sieci wodociągowych i systemów oczyszczania ścieków”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020:

działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

działanie 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

działanie 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

wraz z certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu w terminie:

13, 14, 15.02.2018 r. (wtorek, środa, czwartek), godz. 11-14

Europrojekty Consulting Sp. z o.o.

ul. Flaminga 5/4, Szczecin

 

Aby zapewnić Państwu optymalną oraz wszechstronną wiedzę prowadzącym szkolenie będzie:

p. Piotr Ostrowski – Prezes Zarządu Europrojekty Consulting Sp. z o.o.

 

Jako firma doradczo-konsultingowa oferujemy Państwu przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla wskazanej inwestycji zgodnie z wytycznymi dla   działania.

Oferujemy Państwu kompleksową i profesjonalną usługę doradczą wraz z gwarancją jej poprawności. Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej wnioskującej o dofinansowanie.

 

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o kontakt mailowy: biuro@europrojekty.com.  – przesłany zostanie Państwu wówczas formularz zgłoszenia uczestnictwa.

 

W celu uzyskania szerszych informacji oraz w przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z biurem.

mail: biuro@europrojekty.com

mob. 601 80 80 22

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!

Zostaw odpowiedź