Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027

  • Uprzejmie informujemy, iż przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o wsparcie z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus” od 1 października br. W naborze na zmienionych zasadach do rozdysponowania jest 1,3 mld zł. W zmienionym programie „Energia Plus” minimalna wysokość kwoty pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 0,5 mln zł, przyjęto […]

  • Informujemy, iż do końca III kwartału 2020 r. planowane jest uruchomienie naboru w ramach programu Agroenergia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istnieje możliwość dofinansowania projektów w zakresie: Instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. […]

  • Północna Izba Gospodarcza wraz z IHK Ostbrandenburg, IHK Neubrandenburg, Kammerunion Elbe/Oder, Euroregion Pomerania, SBCUD oraz Haus der Wirtschaft 1 października 2020 r. w hotelu Novotel w Szczecinie organizują polsko – niemiecką konferencję „Europejski Zielony Ład i skutki dla przygranicznego regionu metropolitalnego Szczecin-Berlin”. Polscy i niemieccy posłowie z Brukseli mają przedstawić nam swój punkt widzenia na […]

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła właśnie nabór w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” skierowanym do firm ze wschodniej Polski. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy wezmą w nim udział, zawalczą o nawet 20 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na inwestycje związane z wprowadzaniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Oprócz wsparcia finansowego przedsiębiorca […]

  • Informujemy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego planuje zmianę harmonogramu naboru wniosków oraz ogłoszenie w IV kwartale 2020 r. dodatkowego naboru dla przedsiębiorstw w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. W ramach działania wsparte będą mogły zostać inwestycje przedsiębiorstw w zakresie zakupu środków trwałych, robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości, […]

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła właśnie nabór w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” skierowanym do firm ze wschodniej Polski. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy wezmą w nim udział, zawalczą o nawet 20 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na inwestycje związane z wprowadzaniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Oprócz wsparcia finansowego przedsiębiorca […]

  • Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje ogłoszenie naboru w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

  • Przedstawiamy poniżej możliwości uzyskania wsparcia na inwestycji w zakresie źródeł odnawialnych w ramach:Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)

  • Uprzejmie informujemy, iż planowane jest uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

  • I only finished reading via „Via Boomer to Blogger: Becoming successful Methods Throughout A long time” just by Misti Burmeister. The online market place on line casino supplies 2026 on line casino video games by 27 software system corporations, is definitely cell phone good, accredited found in Curacao and will not supply a down load […]