Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027

doradztwo_prawne

R

adca prawny Marta Dalkowska  – posiada wieloletnią i rozległą praktykę zawodową, co czyni jej zaangażowanie w doradzaniu Klientom skutecznym i przynoszącym dla nich efekty. Podczas swojej praktyki zawodowej świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi przedsiębiorców z wielu branży, w tym także tym którzy zamierzają realizować lub realizują projekty przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Pomoc w zakresie obsługi projektów przy wykorzystaniu środków z funduszy unijnych  obejmuje w szczególności:

 1. Ustalanie statusu MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) i dużego przedsiębiorstwa oraz optymalizację MŚP (przekształcenie struktur formalno-prawnych przedsiębiorstw, otwierające możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej konkretnemu Klientowi, w tym z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej);

2. Tworzenie i rejestrację podmiotów o strukturze spełniającej warunki formalne konkursów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w tym z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej, w tym typu „off-shore”;

3. Pomoc prawną w tworzeniu powiązań kooperacyjnych i ustalanie istnienia takich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami;

4. Sporządzanie i opiniowanie:


 • umów sprzedaży, dostawy i wdrożenia środków trwałych, wyników prac badawczo-rozwojowych i oprogramowania

 • umów dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej

 • wzorców umownych do prowadzenia działalności w modelu współpracy biznesowej typu B2B

 • dokumentów dotyczących o innowacyjności zakupywanej i wdrażanej technologii, dokumentów w celu komercjalizacji wyników prac badawczych i naukowych

 • dokumentów dotyczących zwiększenia prywatnych nakładów na Badania i Rozwój (B+R)

 • umów licencyjnych (gdzie Klient jest licencjobiorcą)

 • umów licencyjnych (gdzie Klient jest licencjodawcą)

 • umów o świadczenie usług reklamowych


Oferujemy pomoc prawną w zakresie wdrażania projektu na płaszczyźnie prawnej (w zależności od rodzaju dofinansowanego projektu – w szczególności prawo konkurencji, prawa autorskie, ochrona własności przemysłowej, prawo handlowe, prawo cywilne, prawo podatkowe, prawo pracy, przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych podmiotów gospodarczych (regulaminów, uchwał itp.), wymogi ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin serwisu internetowego, polityka prywatności, ochrona danych osobowych – w tym w szczególności tworzenie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych):


 • obsługa w zakresie postępowań odwoławczych dotyczących negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie

 • przeprowadzania formalno-prawnej weryfikacji informacji instytucji oceniających wniosek o dofinansowanie, w przedmiocie jego negatywnej oceny

 • sporządzania protestów lub odwołań

 • prowadzenia spraw sądowo-administracyjnych w pierwszej instancji polegających na sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 • prowadzenia spraw sądowo-administracyjnych w drugiej instancji (w przypadku takiej konieczności), polegających na sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego