Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027

doradztwo2

E

uroprojekty Ltd. jest ekspertem w dziedzinie inwestycji ochrony środowiska i inwestycji energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej.  

Oferujemy pozyskanie dotacji do 85 %  z funduszy unijnych, środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norweski i Szwajcarski Mechanizm Finansowy) oraz środków krajowych (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)  na  inwestycje w odnawialne źródła energii.

Rodzaj dotowanych inwestycji OZE:

  • FARMY FOTOWOLTAICZNE
  • FARMY WIATROWE
  • BIOGAZOWNIE
  • POMPY CIEPŁA
  • SPALARNIE BIOMASY
  • INSTALACJE SOLARNE
  • UKŁADY KOGENERACYJNE

Oferta konsultingowa Europrojekty Ltd. dotyczy przygotowania:

1. Kompleksowej dokumentacji wnioskującej o dotacje
2. Karty informacyjne
3. Decyzji środowiskowej i Pozwolenia na budowę
4. Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wpływu inwestycji na tereny sieci NATURA 2000
5. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
6. Nadzór inwestorski
7. Audyty energetyczne, ekonomiczne, elektryczne
8. Biznes plany i Studia wykonalności inwestycji
9. Analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
10. Projektowanej Charakterystyki Energetycznej nieruchomości przeznaczonych dla inwestycji OZE