Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027

doradztwo techniczne

E

uroprojekty Ltd. występuje w imieniu Klientów jako inżynier kontraktu – sprawuje nadzorowanie inwestycji zamawiającego.

Oferujemy:


  • Zarządzanie kontraktem inwestycyjnym

  • Nadzorem technicznym podczas realizacji prac budowlanych i montażowych

  • Kontrolę i weryfikację dokumentacji Wykonawcy robót

  • Zarządzanie finansami projektu

  • Tworzenie i opiniowanie przygotowanych SIWZ

  • Opracowanie dokumentów realizacji kontraktów w oparciu o Ustawę – prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 907 z 2013 r. z późn. zm) oraz Podręcznik dla Beneficjentów w zakresie udzielania zamówień

  • Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej – audyt energetyczny, projekt elektryczny