Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje ogłoszenie naboru w ramach:

Poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – nabór dla rolników wykonujących lub  podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej przetwarzania

Termin naboru:

Październik  2020 r.

Beneficjenci:

– mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa wykonujące działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych;

– posiadające numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Typy projektów:

– zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do:

magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, przetwarzania produktów rolnych, magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży, przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

– zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

– zakup oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

– budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych), budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych: pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Forma i wysokość dofinansowania: – dotacja bezzwrotna do 50% kosztów kwalifikowalnych.


Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :

  • 10 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
  • 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z biurem w celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie.