bhp

Finansowane będą projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Mogą one mieć charakter zarówno inwestycyjny jak i doradczy. Najbardziej atrakcyjna jest oczywiście możliwość finansowania inwestycji. Może to być zakup i instalacja:

– osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,

– optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.),

– urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),

– elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),

– kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych,

– obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,

– wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),

– neutralizatorów elektryczności statycznej,

– urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.),

– urządzeń i elementów wentylacji,

– urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,

– urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,

– urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

W ramach projektu można wnioskować również o środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Oprócz inwestycji twardych w ramach dofinansowania można uzyskać również środki na działania miękkie doradcze. Dotyczyć one mogą:

– przeprowadzenia identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,

– wykonania pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy np.: hałas, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym,

– przeprowadzenia analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,

– wykonania oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,

Interesujące jest to, że w ramach jednego wniosku można ubiegać się o sfinansowanie działań inwestycyjnych jak i doradczych.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, liczonej ilością zatrudnionych pracowników:

 

Przedsiębiorstwo Ilość pracowników Poziom dotacji Maksymalna kwota dotacji
doradztwo inwestycje łącznie

Mikro

1 – 9

90%

40.000 zł

60.000 zł

100.000 zł

Małe

10 – 49

80%

60.000 zł

90.000 zł

150.000 zł

Średnie

50 – 249

60%

80.000 zł

180.000 zł

260.000 zł

Duże

250 i więcej

20%

100.000 zł

300.000 zł

400.000 zł

 

Zostaw odpowiedź