Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.02.2017 r.  Zarząd Województwa zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie bezzwrotnych dotacji z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Sektor podlegający dofinansowaniu dotacyjnemu – TURYSTYKA W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM.

Nabór wniosków trwa w okresie od 31.03.2017 r. do 29.052017r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach działania 1.5 wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach.

Dofinansowanie można otrzymać na:

·        projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne,

·        przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych,

·        realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową przynajmniej w skali regionalnej,

·        realizacja projektu powinna prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa,

Koszty podlegające dofinansowaniu:

·        nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) lub nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku),

·        nabycie środków trwałych,

·        zakup robót i materiałów budowlanych,

·        nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

·        dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego,

·        wydatki poniesione na zakup środków transportu.

 Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

·        45% średnie przedsiębiorstwa,

·        55% mikro i małe przedsiębiorstwa.

Minimalny wkład własny wynosi:

·        55% średnie przedsiębiorstwa,

·        45% mikro i małe przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000 zł

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 42 000 000 zł.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę doradczą zawierającą:

·        wykonanie prekwalifikacji projektu – analizy szans i możliwości pozyskania dofinansowania UE,

·        przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej wnioskującej o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Instytucję Zarządzającą załącznikami,

·        rozliczenie inwestycji oraz pozyskanej dotacji.

 

W celu uzyskania szerszych informacji oraz w przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z biurem.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zostaw odpowiedź