Informujemy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego planuje zmianę harmonogramu naboru wniosków oraz ogłoszenie w IV kwartale 2020 r. dodatkowego naboru dla przedsiębiorstw w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

W ramach działania wsparte będą mogły zostać inwestycje przedsiębiorstw w zakresie zakupu środków trwałych, robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości, środków transportu.

Wszelkie szczegółowe wytyczne w zakresie naboru będziemy mogli podać po ogłoszeniu konkursu.

Zapraszamy do współpracy!