Solar energy panels with wind turbines in the sunset

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+

poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

Wnioski o dofinansowanie składać będzie można w terminie: od 30.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 1. jst i ich związki,
 2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną,
 3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
 4. przedsiębiorcy,
 5. spółdzielnie mieszkaniowe,
 6. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 7. szkoły wyższe,
 8. spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 9. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 10. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
 11. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Dofinansowanie otrzymać można na projekty:

 1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej – do 5 MWe,
 2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej – do 2 MWe/MWth,
 3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy – do 5 MWth,
 4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej – do 5 MWe,
 5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej – do 2 MWth,
 6.  Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu – do 1 MWe.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z biurem.

Zostaw odpowiedź