NFOŚiGW

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie to:

Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

  • inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
  • inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Termin naboru wniosków to: od 31 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Zostaw odpowiedź