68205_unia_europejska_fundusze

Informujemy, iż ogłoszone zostały naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla działań:

  • 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu 2: projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej;
  • 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, typ projektu 1: tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Działania skierowane są do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Termin naborów to: 02.01.2018 r. – 02.03.2018 r.

Szersze informacje dotyczące działań dostępne są na stronach:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-projektu-2-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-wraz-z-przygotowaniem-do

oraz

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/12-rozwoj-infrastruktury-br-w-przedsiebiorstwach-typ-projektu-1-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-br-w-przedsiebiorstwach

 

Zostaw odpowiedź