Szanowni Państwo,

NFOŚiGW uruchomi wkrótce najnowszy program finansowania inwestycji o nazwie „Nowa Energia„. Program dotyczy wdrażania innowacji w ochronie środowiska, przeprowadzonych prac B+R oraz zakupionych lub nabytych patentów technologicznych – wszystko to w obrębie 6 obszarów tematycznych, jakimi są:

  • plusenergetyczne budynki
  • inteligentne miasta energii
  • wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu
  • produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru
  • stabilne bezemisyjne źródła energii
  • samowystarczalne klastry energetyczne.

Beneficjentami programu priorytetowego „Nowa Energia” mogą być , dla których na realizację wdrożeń przewidziano pożyczki na warunkach preferencyjnych lub rynkowych, premię innowacyjną w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, możliwość umorzenia pożyczki do 25% kapitału wypłaconej pożyczki pomniejszonej o premię innowacyjną, a także dotacje, ale tylko w formie wsparcia dla ewentualnych dodatkowych prac B+R.

Całkowity budżet tego instrumentu finansowego to 2,5 mld zł. „Nowa Energia” to program, który odpowiada zidentyfikowanym potrzebom rynkowym polskiej gospodarki, wynikającym ze zmieniającego się świata, trendów technologicznych, zapotrzebowania na rozwój prośrodowiskowych innowacyjnych technologii energetycznych, zaostrzających się norm emisyjnych oraz ogólnych potrzeb związanych z rozwojem działalności biznesowej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do kontaktu w celu konsultacji możliwości pozyskania dofinansowania oraz opracowania pełnej dokumentacji aplikacyjnej do programu.