dotacje-2014-2020

Informujemy iż 31.05.2018 r. opublikowany został nabór wniosków o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dla działania:

 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.

Nabór skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego (jst), ich związków i stowarzyszeń;
  • jednostek organizacyjnych jst;
  • przedsiębiorców – podmiotów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków;
  • PGL Lasów Państwowych i jego jednostek organizacyjnych.

W ramach działania 3.6 wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

  • budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków;
  • budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;
  • budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  •  do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą w terminie:

od 2 lipca 2018 r. do 31.08.2018 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/36-wsparcie-rozwoju-systemow-oczyszczania-sciekow-2

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania we wskazanym działaniu.

 

Zostaw odpowiedź