innowacje

Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działania:

1.4 Wdrażanie wyników prac B+R

skierowanego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Termin naboru:

  • ogłoszenie naboru: 30.09.2017 r.;
  • nabór: 31.10.2017 r. – 29.12.2017 r.

W ramach działania wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R, tzn. na rynkowe zastosowanie przez przedsiębiorstwa wyników projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności finansowanych w ramach działania 1.1 RPO WZ Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem wsparcia będzie wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji produktowych bądź procesowych w oparciu o nowe, współtworzone przez przedsiębiorstwo rozwiązania technologiczne i innowacyjne.

Wsparcie zostanie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań prowadzących m.in. do:

− wykreowania nowego dla rynku lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,

− zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

− zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  •  55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 45% – w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10.000.000 zł.

Alokacja dla naboru wynosi: 25.000.000 EUR.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą przez:

Wydział Wdrażania RPO – Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego,

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30 w Szczecinie.

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania.

Zostaw odpowiedź