poiiś

Informujemy, iż ogłoszone zostały nabory w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

  • Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Nabór skierowany jest do dużych przedsiębiorstw realizujących inwestycje w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, w tym maksymalne dofinansowanie bezzwrotne w postaci dotacji wynosi 25%.

Termin naboru wniosków to: 31.03.2017 r. – 29.05.2017 r.

  • Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

          Poddziałanie 1.3.2  Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Nabór skierowany jest do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych realizujących inwestycje w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, w tym maksymalne dofinansowanie bezzwrotne w postaci dotacji wynosi 25%.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie: 31.03.2017 r. – 29.05.2017 r.

Zostaw odpowiedź