oze1

Informujemy, iż opublikowany został harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na rok 2017.

Planowane są m.in. nabory w ramach:

  • działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poddziałania 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej – nabór planowany na czerwiec 2017 r.;
  • działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – nabór planowany na czerwiec 2017 r.

W ramach zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z biurem.

Zostaw odpowiedź