_Obraz_euro20_i

Dzień Dobry,

Informujemy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego planuje w roku 2018 ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla działań:

 • 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych;
 • 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków;
 • 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi;
 • 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • przedsiębiorcy.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie to:

 • budowa i modernizacja sieci wodociągowych;
 • inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi;
 • budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych;
 • budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;
 • projekty w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • projekty w zakresie poprawy gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż komunalne.

Terminy składania wniosków:

 • działanie 3.5: 02.03.2018 – 30.04.2018;
 • działanie 3.6: 02.07.2018 – 31.08.2018;
 • działanie 3.7: 02.03.2018 – 30.04.2018;
 • działanie 3.8: 02.03.2018 – 30.04.2018.

Poziom dofinansowania:

do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 

Oferujemy Państwu kompleksową usługę doradczą zawierającą:

·        wykonanie prekwalifikacji projektu – analizy szans i możliwości pozyskania dofinansowania UE;

·        przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej wnioskującej o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Instytucję Zarządzającą załącznikami;

·        rozliczenie inwestycji oraz pozyskanej dotacji.

 

W celu uzyskania szerszych informacji oraz w przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z biurem.

 

Zapraszamy do współpracy!

Zostaw odpowiedź