Informujemy, iż opublikowany został nowy harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Planowany jest kolejny nabór w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w zakresie typu 2 projektów:

typ 2: Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

W ramach typu 2 zrealizować będzie można inwestycje w sektorze turystyki w maszyny, urządzenia, roboty budowlane (budowa, przebudowa, remont), środki transportu (wybrane kategorie), wartości niematerialne i prawne, jednakże trzeba będzie wykazać powiązanie inwestycji z rozwojem szlaków turystycznych, żeglarskich, rowerowych, na terenie których lub w pobliżu których zlokalizowana jest inwestycja.

Publikacja ogłoszenia o naborze nastąpi 30.10.2020 r., zaś nabór prowadzony będzie od 01.12.2020 r. do 02.02.2021 r.

Zapraszamy Państwa do współpracy!