Informujemy, iż opublikowany został nowy harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Planowany jest kolejny nabór w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji w zakresie typu 1 projektów:

  • typ 1: Przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19 .

W ramach typu 1 projektów zrealizować będzie można inwestycje w 5 głównych obszarach – regionalnych specjalizacji wyróżniających się w regionie:

  • biogospodarka;
  • działalność morska i logistyka;
  • przemysł metalowo-maszynowy;
  • usługi przyszłości;
  • turystyka i zdrowie.

Mogą być to inwestycje w maszyny, urządzenia, roboty budowlane (budowa, przebudowa, remont), środki transportu (wybrane kategorie), wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie).

Publikacja ogłoszenia o naborze nastąpi 30.10.2020 r., zaś nabór prowadzony będzie od 01.12.2020 r. do 02.02.2021 r.

Zapraszamy Państwa do współpracy!