dotacje-2014-2020

Informujemy, iż na podstawie aktualnego harmonogramu naborów wniosków  o dofinansowanie 29.10.2018 r. planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszu Unii Europejskiej
w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

skierowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Nabór wniosków rozpocznie się 03.12.208 r., zaś zakończy 01.03.2019 r.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny oraz wartości niematerialne i prawne.

Maksymalny poziom dofinansowania to 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 20 000 000 EUR.

 

Zostaw odpowiedź