dotacje-2014-2020

Informujemy, iż opublikowany został harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2018 zgodnie z którym na dzień 28.09.2018 r. planowane jest opublikowanie naboru dla działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny oraz wartości niematerialne i prawne.

Nabór skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania to 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Termin naboru planowany jest na: od 30.10.2018 r. do 04.01.2019 r.

Zostaw odpowiedź