Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2020 r. odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców planujących aplikowanie w konkursie 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w zakresie działań:

  • typ 1  – przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19;
  • typ 2 – projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

Szkolenie odbędzie się w Kołobrzegu w Sali Klubowej Biblioteki przy ul. Jana Frankowskiego 3, 6 listopada w godzinach 11.00 – 14.00.

Serdecznie zapraszamy!