LOGO_POMORZE_ZACHODNIE_WERSJA_PODSTAWOWA

Instytucja Zarządzająca opublikowała wyniki naboru dla konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-002/16 w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się pod adresem:

http://rpo.wzp.pl/sites/default/files/lista_projektow_dofinans._1_5.pdf

Zostaw odpowiedź