Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Europrojekty Consulting jako odpowiedzialni  za przyszłe pokolenia w dniu 14 września 2016 roku odebraliśmy Certyfikat GREEN CERTIFICATE nadany przez Polską Fundację Ekologiczną, poświadczając tym samym, że prowadzimy działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa oraz wyrażamy dobrowolne zobowiązanie do ciągłego kompleksowego udoskonalania proekologicznych rozwiązań, działań i zachowań. Tym samym niezależnie od okoliczności będziemy realizować wcześniej ustaloną strategię ekologiczną, wzmacniając proekologiczny wizerunek miejsca w którym pracujemy.

Informujemy, iż logo naszej firmy zostało zamieszczone na stronie: http://zielonycertyfikat.com/dolaczyli-do-nas-europrojekty-consulting-sp-z-o-o/

Więcej na stronie: http://www.zielonycertyfikat.com/.