Bezpłatny webinar 25.02 – DOTACJE UE 2021-2027 NA INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO

Fundusze UE w perspektywie 2021 – 2027 wraz z Funduszem Odbudowy stanowić będą bardzo silne wsparcie bezzwrotnego finansowania inwestycji m.in. w sektorze odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, dekarbonizacji, przesyłu energii, itp.

Aby w pełni efektywnie wykorzystać dotacje dla tych inwestycji zapraszamy Inwestorów sektora OZE na bezpłatny webinar poświęcony kompleksowemu przygotowaniu inwestycji do realizacji przy uzyskaniu wszystkich zgód administracyjnych oraz dotacji do 70 % dofinansowania.

Szczegółowemu omówieniu podlegać będzie standardowy katalog decyzji dla realizacji instalacji OZE, które obejmuje:

a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

b) decyzję o warunkach zabudowy lub konieczność wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

c) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie;

d) pozwolenia na użytkowanie;

e) udział w aukcjach OZE.

Webinar poprowadzą cenieni i doświadczeni eksperci.

Zapisz się już dziśDodaj komentarz