Ekspert Funduszy Unii Europejskiej na lata 2021-2027

  • Północna Izba Gospodarcza wraz z IHK Ostbrandenburg, IHK Neubrandenburg, Kammerunion Elbe/Oder, Euroregion Pomerania, SBCUD oraz Haus der Wirtschaft 1 października 2020 r. w hotelu Novotel w Szczecinie organizują polsko – niemiecką konferencję „Europejski Zielony Ład i skutki dla przygranicznego regionu metropolitalnego Szczecin-Berlin”. Polscy i niemieccy posłowie z Brukseli mają przedstawić nam swój punkt widzenia na […]

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła właśnie nabór w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” skierowanym do firm ze wschodniej Polski. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy wezmą w nim udział, zawalczą o nawet 20 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na inwestycje związane z wprowadzaniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Oprócz wsparcia finansowego przedsiębiorca […]

  • Informujemy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego planuje zmianę harmonogramu naboru wniosków oraz ogłoszenie w IV kwartale 2020 r. dodatkowego naboru dla przedsiębiorstw w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. W ramach działania wsparte będą mogły zostać inwestycje przedsiębiorstw w zakresie zakupu środków trwałych, robót budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości, […]

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła właśnie nabór w konkursie „Wdrażanie innowacji przez MŚP” skierowanym do firm ze wschodniej Polski. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy wezmą w nim udział, zawalczą o nawet 20 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na inwestycje związane z wprowadzaniem w firmie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Oprócz wsparcia finansowego przedsiębiorca […]

  • Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje ogłoszenie naboru w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” 

  • Przedstawiamy poniżej możliwości uzyskania wsparcia na inwestycji w zakresie źródeł odnawialnych w ramach:Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)

  • Uprzejmie informujemy, iż planowane jest uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

  • Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zwiększonym ryzykiem zagrożenia zakażenia wirusem SARS – CoV-2

  • Z dniem 31.08.2020 r. kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:Regionalnego Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

  • Istnieje możliwość aplikowania o środki zwrotne dla przedsiębiorstw w ramach:Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

1 2