Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Poniżej przedstawiamy obecnie trwający nabór w zakresie energii odnawialne w ramach:

NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PROGRAM : ENERGIA PLUS

Wnioski można składać w terminie do  17.12.2021 r.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy.

Typy projektów:

– Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych;

– Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery;

– Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach

technicznych;

– Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej;

– Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych;

– Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych.

Forma i wysokość dofinansowania:

– dotacja – do 50% kosztów kwalifikowanych wyłącznie w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC (Organic Rankine Cycle);

– pożyczka – dla pozostałych typów przedsięwzięć, do 85% kosztów kwalifikowanych, kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 300 mln zł.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania we wskazanym działaniu.