euro

Informujemy, iż 25.09.2018 r. opublikowany zostanie nabór na bezzwrotne dotacje z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla:

– Działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego.

Nabór skierowany jest do:

– Jednostek samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeń i związków

– Jednostek organizacyjnych jst

Typy projektów mogące otrzymać dofinansowanie:

– Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,

– Systemy zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej,

– Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej,

– Rozwój powierzchni biologicznie czynnych.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

– do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą w terminie:

od 26 października 2018r. do 16 listopada 2018r.

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne będą na stronie:

http://rpo.wzp.pl/

 

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania we wskazanym działaniu.

Zostaw odpowiedź