_Obraz_euro20_i

Informujemy, iż 25.09.2018 r. opublikowany zostanie nabór na bezzwrotne dotacje z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla:

– Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.

 

O dofinansowanie starać się mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jst, administracja rządowa,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • parki narodowe i krajobrazowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • RZGW,
  • jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe),
  • Ochotnicza Straż Pożarna i jej związki i oddziały.

 

Typy projektów mogące otrzymać dofinansowanie:

– Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

– do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą w terminie:

od 26 października 2018r. do 16 listopada 2018r.

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne będą na stronie:

http://rpo.wzp.pl/

 

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania we wskazanym działaniu.

Zostaw odpowiedź