Europrojekty Consulting sp. z o.o.

6 czerwca rusza nabór wniosków o dofinansowanie bezzwrotne z ZUS dla przedsiębiorców na inwestycje służące poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uzyskać można dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych i do 299 000 zł na działania inwestycyjne w zakresie m.in.:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń;
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.);
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.);
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.);
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwięko-chłonnoizolacyjnych;
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi;
 • neutralizatorów elektryczności statycznej;
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.);
 • urządzeń i elementów wentylacji;
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości;
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków;
 • dotacje z ZUS na wózek widłowy;
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.


Dodaj komentarz