Europrojekty Consulting sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Szczecinie ogłosiła nabór wniosków w ramach Ekopożyczki.

EKOPOŻYCZKA jest przeznaczona na finansowanie celów inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, służących poprawie efektywności energetycznej MŚP i/lub minimalizujących negatywne oddziaływanie prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko.

Maksymalny okres spłaty EKOPOŻYCZKI nie może być dłuższy niż 72 miesiące (6 lat).

EKOPOŻYCZKA jest oprocentowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, przy czym oprocentowanie jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i równe ¼ Stopy Bazowej obowiązującej w dniu wydania pozytywnej decyzji pożyczkowej. Aktualne oprocentowanie pożyczki wynosi 1,91% p.a. Maksymalna kwota pożyczki to 500 000,00 zł.

Pożyczka przeznaczona może zostać m.in. na cele związane z termomodernizacją obiektu, budową instalacji odnawialnych źródeł energii, wymianą oświetlenia na energooszczędne, rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz wiele innych przedsięwzięć inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej i minimalizujących negatywne  oddziaływanie na środowisko.

 Dodaj komentarz