Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Program „Energia dla wsi” jest kompleksowym programem, dzięki któremu zwiększy się dostępność oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Program będzie wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwszy nabór rusza już 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia.

Z programu „Energia dla wsi” może skorzystać:

 1. Rolnik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy, prowadzi:
  • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
  • dział specjalny produkcji rolnej.
 2. Spółdzielnia energetyczna lub jej członek
 3. Powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rolnik, który skorzysta z programu, będzie mógł dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW
 • elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

Istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna, którzy skorzystają z programu, będą mogli dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych dofinansowanie będzie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku elektrowni wodnych i biogazowni dofinansowanie będzie w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku magazynu energii dofinansowanie będzie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych.

Formy dofinansowania:

 • pożyczka do 25 mln zł na danego beneficjenta
 • dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta

W przypadku zainteresowania programem prosimy o bezpośredni kontakt z biurem.Dodaj komentarz