ENERGIA DLA WSI

Program „Energia dla wsi” jest kompleksowym programem, dzięki któremu zwiększy się dostępność oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich. Program będzie wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwszy nabór rusza już 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia.

Z programu „Energia dla wsi” może skorzystać:

 1. Rolnik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy, prowadzi:
  • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
  • dział specjalny produkcji rolnej.
 2. Spółdzielnia energetyczna lub jej członek
 3. Powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rolnik, który skorzysta z programu, będzie mógł dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW
 • elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

Istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna, którzy skorzystają z programu, będą mogli dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych dofinansowanie będzie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku elektrowni wodnych i biogazowni dofinansowanie będzie w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku magazynu energii dofinansowanie będzie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych.

Formy dofinansowania:

 • pożyczka do 25 mln zł na danego beneficjenta
 • dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta

W przypadku zainteresowania programem prosimy o bezpośredni kontakt z biurem.Dodaj komentarz