Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż 1 lutego 2023 r. ruszył nabór wniosków o przyznanie grantu OZE w ramach programu Banku Gospodarstwa Krajowego. Nabór ma pozostać otwarty do 30 czerwca 2026 r.

W ramach grantu będzie można uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych montowanych na domach wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, TBS, która wyniesie do 50 % wartości instalacji.

Na program dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii przeznaczone zostanie prawie pół miliarda złotych w ramach prefinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. Dofinansowanie obejmie zakup, montaż lub budowę nowej instalacji OZE, a także modernizację instalacji, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25%. Dofinansowaniem objęte będą również instalacje wspomagające, takie jak magazyny energii i pompy ciepła.

Dofinansowanie w ramach programu grantowego można przeznaczyć na:

– zakup, montaż lub budowę  instalacji odnawialnego źródła energii;

– modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o minimum 25%.

Dofinansowane zostaną jedynie te inwestycje, które:

– służą wytwarzaniu energii na potrzeby budynku, w którym zostały zainstalowane;

– nie zostały jeszcze rozpoczęte;

– nie wyrządzają szkód dla celów środowiskowych oraz spełniają kryteria horyzontalne.Dodaj komentarz