Oops...
Slider with alias main_slider not found.

Looking for a First-Class Business Consultant?

Why our consulting

We are a full service business development group – we build strategies and systems.

read more

Global consumer insights

Rapid and sustainable solutions to the most complex business challenges with cooperative process-driven.

read more

Thought Leadership

A solution is proposed, from here you can action the plan with just outline assistance.

read more

industries

Travel and Aviation
Consulting

Study popular tourism destinations and improve your sales skills to successfully advise your clients on the best travel options.

Business Services
Consulting

We consider all the drivers of change – from the ground up and we’ll motivate and support you to make the change.

Consumer Products
Consulting

Design repeatable growth models and innovation pipelines that generate new products with higher potential and lower risks of failure.

Financial Services
Consulting

We work buy-side and sell-side and give our clients hard-hitting and objective answers and focus hard on the best opportunities.

Energy and Environment
Consulting

We work across all the major construction geographies and end sectors, meaning we understand the underlying drivers in construction markets.

Surface Transport &
Logistics Consulting

Scheduled transport operations, from broad market trends and strategy to the development of integrated commercial strategies.

Doing the right thing,
at the right time.

0

Cases completed

0

Consultants

0

Awards winning

0

Satisfied customers

testimonials

To help entrepreneurs get their act together
before they talk to investors.

news

 • Dotacje OZE dla transgranicznej infrastruktury energetycznej

  Komisja Europejska ogłosiła nowy nabór wniosków na kluczowe projekty transgranicznej infrastruktury energetycznej UE, znajdujące się na 4. unijnej liście projektów wspólnego zainteresowania (PCI), które mają być współfinansowane z dotacji o wartości 785 mln euro z budżetu UE. Jest to pierwsze zaproszenie w ramach nowych zasad instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), europejskiego programu wsparcia infrastruktury transeuropejskiej. Ustalając

  16 września, 2021
 • Dofinansowanie publicznych projektów badawczych

  Informujemy, iż ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej. W ramach działania 1.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: a) uczelnie wyższe, b) jednostki naukowe, c) konsorcja naukowo-przemysłowe, w których rolę wiodącą (lidera) pełni podmiot o którym mowa w ppkt.

  31 sierpnia, 2021
 • Dotacje w ramach RPO WZ – działanie 1.10

  Informujemy, iż ogłoszony został nabór projektów do dofinansowania w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego. Dofinansowanie udzielane może zostać: jednostkom samorządu terytorialnego (jst), jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną, związkom jst, podmiotom zarządzającym terenami inwestycyjnymi. Dofinansowaniu w konkursie podlegały będą projekty zapewniające tworzenie i

  31 sierpnia, 2021
 • Dotacje 100% w ramach RPO WZ – Dziedzictwo kulturowe

  Uprzejmie informujemy, iż ogłoszony został konkurs o dofinansowanie projektów w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe W ramach naboru o dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki organizacyjne samorządu województwa zachodniopomorskiego. Możliwe jest dofinansowanie typu projektu – prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzących do dostosowania tych obiektów na

  31 sierpnia, 2021
request a call back.

Would you like to speak to one of our financial advisers over the phone? Just submit your details and we’ll be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
United Kingdom
Germany
Spain
Head Quarter
United States
Sales Office