Misja firmy

Misją naszej firmy jest upowszechnienie i wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w zakresie finansowania przedsięwzięć realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,  samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, przedsiębiorstw, rolników i osób fizycznych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej. Naszym dążeniem jest ponadto wzrost świadomości dotyczącej ochrony klimatu poprzez organizowane konferencje i szkolenia, udział w targach branżowych, publikacje i artykuły prasowe.

Wizja

Nasz rozwój wyraża się poprzez osiągnięte cele naszych klientów. Dążymy do tego, aby być firmą doradczą pierwszego wyboru dla każdego beneficjenta poszukującego doradcy inwestycyjnego, z uwagi na profesjonalizm usług, podejście do klienta oraz skuteczność.