finansowanie fotowoltaiki dotacje z UE

Informujemy, iż opublikowany został konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18 w formie bezzwrotnych dotacji  z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020, dla:

  • Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
  • Poddziałania 1.1.1 Wpieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowe

Nabór skierowany jest do:

  • wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii

 

Typy projektów mogące otrzymać dofinansowanie:

 

  • Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej),

 

  • Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej

 

 

UWAGA:

  • Nabór dotyczy instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 2 MWe/MWth.

 

  • Nabór dotyczy generatorów wiatrowych o mocy powyżej 5 MW.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  • do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych

 

 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami przyjmowane będą w terminie:

 

od 3 września 2018 r. do 31 października 2018 r.

 

 

 

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie:

 

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii/

 

 

 

Zapraszamy Państwa do współpracy dotyczącej kompleksowego i skutecznego pozyskania dofinansowania we wskazanym działaniu.

Zostaw odpowiedź