Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał aktualizacji i zwiększenia wsparcia dotacyjnego efektywności energetycznej budynków publicznych w wysokości blisko 30 mln euro.

Możliwość ubiegania się o bezzwrotne dotacje w wysokości do 85% na kompleksową termomodernizację obiektów nastąpi na przełomie I i II kwartału 2022 r.

Typy projektów do dofinansowania:

 • Ocieplanie budynków użyteczności publicznej;
 • Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej;
 • Budowa energooszczędnych systemów oświetlania w budynkach;
 • Budowa systemu zasilania opartego na OZE (pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne);
 • Wymiana zanieczyszczających powietrze źródeł ciepła.

Beneficjenci dotacji:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 3. jednostki organizacyjne JST;
 4. spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 5. towarzystwa budownictwa społecznego;
 6. organizacje pozarządowe;
 7. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 8. kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 9. jednostki sektora finansów publicznych inne niż wymienione powyżej.


Dodaj komentarz