Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał aktualizacji i zwiększenia wsparcia dotacyjnego efektywności energetycznej budynków publicznych w wysokości blisko 8 mln euro.

Możliwość ubiegania się o bezzwrotne dotacje w wysokości do 85% na kompleksową termomodernizację obiektów nastąpi na przełomie I i II kwartału 2022 r.

Typy projektów do dofinansowania:

  • Ocieplanie budynków użyteczności publicznej;
  • Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej;
  • Budowa energooszczędnych systemów oświetlania w budynkach;
  • Budowa systemu zasilania opartego na OZE (pompy ciepła, fotowoltaika, kolektory słoneczne);
  • Wymiana zanieczyszczających powietrze źródeł ciepła.

Beneficjenci dotacji:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub współwłaścicielem jest samorząd województwa lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
  2. Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.


Dodaj komentarz