dotacje-2014-2020

Informujemy, iż w dniu 29.10.2018 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji z funduszu Unii Europejskiej w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego realizujących inwestycje w ramach następujących specjalizacji:

  1. wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  2. zaawansowane wyroby metalowe,
  3. produkty drzewno-meblarskie
  4. opakowania przyjazne środowisku,
  5. produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  6. nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  7. multimodalny transport i logistyka,
  8. produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Nabór wniosków rozpocznie się 03.12.208 r., zaś zakończy 01.03.2019 r.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny, roboty budowlane, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.

Maksymalny poziom dofinansowania to 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Maksymalna kwota dofinansowania dotacyjnego wynosi: 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 zł.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi ok. 38,5 mln PLN.

Zapraszamy do współpracy!

 

Zostaw odpowiedź