Północna Izba Gospodarcza wraz z

IHK Ostbrandenburg, IHK Neubrandenburg, Kammerunion
Elbe/Oder, Euroregion Pomerania, SBCUD oraz Haus der
Wirtschaft 1 października 2020 r. w hotelu Novotel w Szczecinie organizują polsko – niemiecką konferencję „Europejski Zielony Ład i skutki dla
przygranicznego regionu metropolitalnego Szczecin-Berlin”.
Polscy i niemieccy posłowie z Brukseli mają przedstawić nam
swój punkt widzenia na pakiet zimowy UE oraz poznać
praktyczne problemy występujące z punktu widzenia gospodarki
i samorządów. Ponadto konferencja daje możliwość wymiany
pomysłów w obszarze tematycznym efektywności energetycznej,
energii odnawialnych, geotermii, rozwiązań magazynowania
energii oraz rozbudowy sieci w celu realizacji wspólnych
projektów.

Europrojekty Consulting Sp. z o.o. będzie uczestnikiem tego spotkania.

Serdecznie Państwa na nie zapraszamy!