Oops...
Slider with alias Home not found.

Free Consultation

  Services

  Doing the right thing, at the right time.

  0

  Cases completed

  0

  Consultants

  0

  Awards winning

  0

  Satisfied customers

  About Us

  We counsel our clients on their key strategic issues, leveraging our deep industry expertise and using analytical rigor to help them make informed decisions more quickly and solve their toughest and most critical business problems.

  Founded in London in 1983 by three partners, we now employ more than 1,000 professionals worldwide. We advise and support global companies that are leaders in their industries.

  Frequently Asked Questions

  We help entrepreneurs get ready to raise capital. Please note that we cannot help our clients raise capital. This usually consists of some or all of our services. This is a service that is heavily regulated.

  We help entrepreneurs get ready to raise capital. Please note that we cannot help our clients raise capital. This usually consists of some or all of our services. This is a service that is heavily regulated.

  We help entrepreneurs get ready to raise capital. Please note that we cannot help our clients raise capital. This usually consists of some or all of our services. This is a service that is heavily regulated.

  Company News

  • Nowy nabór wniosków o dofinansowanie Agroenergia

   Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy  „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych

   7 października, 2021
  • Dotacje OZE dla transgranicznej infrastruktury energetycznej

   Komisja Europejska ogłosiła nowy nabór wniosków na kluczowe projekty transgranicznej infrastruktury energetycznej UE, znajdujące się na 4. unijnej liście projektów wspólnego zainteresowania (PCI), które mają być współfinansowane z dotacji o wartości 785 mln euro z budżetu UE. Jest to pierwsze zaproszenie w ramach nowych zasad instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), europejskiego programu wsparcia infrastruktury transeuropejskiej. Ustalając

   16 września, 2021
  • Dofinansowanie publicznych projektów badawczych

   Informujemy, iż ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej. W ramach działania 1.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: a) uczelnie wyższe, b) jednostki naukowe, c) konsorcja naukowo-przemysłowe, w których rolę wiodącą (lidera) pełni podmiot o którym mowa w ppkt.

   31 sierpnia, 2021
  • Dotacje w ramach RPO WZ – działanie 1.10

   Informujemy, iż ogłoszony został nabór projektów do dofinansowania w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego. Dofinansowanie udzielane może zostać: jednostkom samorządu terytorialnego (jst), jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną, związkom jst, podmiotom zarządzającym terenami inwestycyjnymi. Dofinansowaniu w konkursie podlegały będą projekty zapewniające tworzenie i

   31 sierpnia, 2021

  All-in-One Web Solution
  for Your Business

  Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward.

  • Different Demos with Real Content
  • Advanced Portfolio with Case Studies
  • 24/7 Support with Live Chat

  REQUEST A CALL BACK.

  Would you like to speak to one of our financial advisers over the phone? Just submit your details and we’ll be in touch shortly. You can also email us if you would prefer.

  [contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]