Services

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014/2020

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady

read more
Szkolenia

SZKOLENIE OZE Z ZAKRESU FOTOWOLTAIKI U POLSKIEGO PRODUCENTA MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH data: 30-31.05.2014r. miejsce: Ostoja k. Szczecina   Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – ‘Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw’, szkolenie to jest jednym z warunków upoważniających do uzyskania Certyfikatu Instalatora Mikroinstalacji i Małych Instalacji   Agenda szkolenia Część

read more
Finansowanie

Europrojekty Ltd. występuje w imieniu Klientów jako pośrednik w zabezpieczeniu finansowego wkładu własnego dla inwestycji w postaci kredytów, poręczeń, pożyczek i leasingów. Kredyt obrotowy Przyznawany na podstawie obrotów za ostatnie 12 miesięcy do ok dwukrotności miesięcznych przychodów. Do wysokości 200 tyś bez zabezpieczeń.  Minimalny okres prowadzenia działalności 12 miesięcy.  Rentowność firmy nie jest analizowana –

read more
Komercjalizacja wyników badań B+R

Komercjalizacja wyników prac B+R Oferujemy pełny konsulting dla samodzielnych naukowców, instytutów B+R  oraz jednostek akademickich, które przeprowadziły prace badawczo-rozwojowe, a następnie rozważają komercjalizację wyników tych prac. Nasza oferta koncentruje się na: zabezpieczeniu i udostępnieniu wyników prac i badań podmiotom trzecim (komercjalizacja bezpośrednia), stworzeniu osobnego podmiotu (spółki osobowej lub kapitałowej) odpowiedzialnego za przeprowadzenie komercjalizacji (komercjalizacja pośrednia),

read more
Wprowadzanie na rynek

Proponujemy kompleksową obsługę wprowadzenia na rynek nowego produktu, usługi lub marki. Począwszy od stworzenia strategii działań, przez branding & packaging, pomoc we wprowadzeniu produktu do sieci handlowych, planowanie i organizację kampanii promocyjnych, a także prowadzenie działań public relations. Pomagamy firmom w zakresie projektowania materiałów niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowego produktu. Do obszarów naszego działania

read more
Panele solarne

Co to są kolektory słoneczne? Kolektory słoneczne zwane również solarami służą do konwersji energii promienia słonecznego na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze). Kolektory słoneczne były do niedawna tożsame z pojęciem kolektorów płaskich. Postępy technologiczne w pozyskiwaniu energii słonecznej

read more
Fotowoltaika

Europrojekty Ltd. oferuje nowoczesny i szeroki zakres produktów i usług związanych z instalacjami energetyki odnawialnej, w tym modułami fotowoltaicznymi (PV) . Oferta naszej firmy skierowana jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego jak i administracji, a także przedsiębiorców oraz osób prywatnych oczekujących znacznych oszczędności i dywersyfikacji źródeł energii elektrycznej dla swoich potrzeb oraz kształtowania pozytywnego eko

read more
Energia wiatrowa

Europrojekty Ltd. oferuje nowoczesny i szeroki zakres produktów i usług związanych z instalacjami energetyki odnawialnej, w tym turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu (VAWT), o poziomej osi obrotu (HAWT), jak również wszelkiego rodzaju produktami związanymi z energią  słoneczną oraz biogazowniami. Oferta naszej firmy skierowana jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego jak i administracji, a także

read more
Energia odnawialna

1.1. Produkcja energii w Polsce nadal oparta jest na tradycyjnych źródłach energii takich jak węgiel kamienny i brunatny. Jednakże wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnianych oraz problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla powodują, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii („OZE”). W ostatnich latach wzrosła w Polsce świadomość szkód środowiskowych spowodowanych przez energię konwencjonalną, a członkostwo w Unii

read more
Dotacje OZE

DOTACJE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA ENERGOOSZCZĘDNE W TYM OZE Nowy budżet dotacji unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) dotycząy efektywności energetycznej zakłada znaczne zwiększenie kwot dostępnych na dofinansowanie inwestycji w stosunku do okresu 2007-2013 (wzrost z 359 do 1.190 mln Euro). Równolegle beneficjenci inwestujący w efektywność energetyczną i działania eko-oszczędności swoich przedsiębiorstw będą mogli

read more

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting theme is an invaluable partner. Our teams have collaborated to support the growing field of practitioners using collective impact. We thought a lot before choosing the Financial WordPress Theme because we wanted to sure our investment would yield results.

placeholder
Lisa Kenney
Chairman, Bluewater Corp

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?