Finansowanie

Europrojekty Ltd. występuje w imieniu Klientów jako pośrednik w zabezpieczeniu finansowego wkładu własnego dla inwestycji w postaci kredytów, poręczeń, pożyczek i leasingów.

Kredyt obrotowy

Przyznawany na podstawie obrotów za ostatnie 12 miesięcy do ok dwukrotności miesięcznych przychodów. Do wysokości 200 tyś bez zabezpieczeń.  Minimalny okres prowadzenia działalności 12 miesięcy.  Rentowność firmy nie jest analizowana – strata na działalności wyklucza finansowanie.

Kredyt start’up

Produkt przeznaczony tylko dla nowo utworzonych firm, lub tych w trakcie otwierania. Maksymalna kwota to 50 tyś. zł przyznawana w formie zwrotnej pożyczki o maksymalnym oprocentowaniu do 4,7% Oceniany jest biznes plan przedsiębiorcy i jego doświadczenie w branży. Zazwyczaj wymagane poręczenie osób trzecich.

Kredyty niezabezpieczone

Kredyty dla firm o niskiej rentowności. Przyznawane do kwoty 50 tyś. Wymagane zaś z ZUS/US i dobra historia kredytowa. Kredyty przyznawane na okres do 72 miesięcy przy maksymalnej kwocie do 200 tyś zł.

Pożyczki pod zabezpieczenie samochodu

Kredyty pod zabezpieczenie samochodu. Dokumenty takie jak zaświadczenia z ZUS i US nie są wymagane, rozliczenie roczne  PIT 36 do wglądu. Wymagana dobra historia kredytowa. Maksymalna kwota finansowania to 110% wartości auta z wyceny.

Pożyczki pod zabezpieczenie nieruchomości

Kredyty pod zabezpieczenie nieruchomości, w tym osób trzecich. Zazwyczaj do wysokości 65% wartości nieruchomości z  okresem kredytowania sięgającym 15 lat.

Kredyt inwestycyjny

Kredyty inwestycyjne udzielane są na okres do 10-15 lat. Zwyczajowo banki finansują 80% kosztów inwestycji netto. (istnieje możliwość dobrania kredytu obrotowego na vat) W zależności od profilu firmy i wyników finansowych możliwość uwzględnienia prognoz finansowych.

Leasing

Leasing maszyn i urządzeń oraz środków transportu również w procedurze uwzględniającej dotacji unijne. Akceptowane są środki transportu lub urządzenia  kupowane za granicą w ramach procedury polecenia importowego.

Finansowanie rolnictwa

Wszystkie rodzaje finansowania począwszy od kredytów obrotowych, przez kredyty na oświadczenie czy duże kredyty inwestycyjne, a kończąc na leasingach, dotyczą również gospodarstw rolnych

We wszystkich rodzajach kredytów ostateczna oferta cenowa jest ściśle powiązana z sytuacją finansową podmiotu wnioskującego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem jego historii kredytowej w innych bankach.