Szkolenia

SZKOLENIE OZE Z ZAKRESU FOTOWOLTAIKI U POLSKIEGO PRODUCENTA MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

data: 30-31.05.2014r.

miejsce: Ostoja k. Szczecina

 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – ‘Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw’, szkolenie to jest jednym z warunków upoważniających do uzyskania Certyfikatu Instalatora Mikroinstalacji i Małych Instalacji

 

Agenda szkolenia

Część I

dzień pierwszy: piątek, 30.05.2014r. w godz.: 8.30 – 17.00/

Przeznaczona głównie dla inwestorów; deweloperów; właścicieli firm instalatorskich oraz przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami fotowoltaicznymi:

START: ZAKŁAD FOTOWOLTAIKI SELFA GE S.A. (ADRES: SZCZECIŃSKA 1A, 74-106 STARE CZARNOWO k. SZCZECINA).                           GPS: 53°17’29.543″N, 14°47’5.784″E.

1. Wizyta w fabryce Polskiego Producenta Modułów Fotowoltaicznych (pokaz procesu technologicznego produkcji modułów PV);

2. Demonstracja naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej 20kWp zlokalizowanej w Starym Czarnowie.

 

PRZEJAZD DO OŚRODKA SZKOLENIOWO-BADAWCZEGO W ZAKRESIE ENERGII ODNAWIALNEJ OSTOJA

ADRES: OSTOJA 10, 72-005 PRZECŁAW k. SZCZECINA

UWAGA: PRZEJAZD WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU. GPS: 53°24’23.148″N, 14°28’5.699″E.

 

3. Podstawy fotowoltaiki – historia; zasada działania; dostępne technologie; parametry modułów.

4. Kierunki i perspektywy rozwoju fotowoltaiki na świecie.

5. Perspektywy rozwoju PV w Polsce w świetle wprowadzonych i planowanych mechanizmów wsparcia:

a. Projekt Ustawy OZE (zakres merytoryczny);

b. Fotowoltaika w projekcie Ustawy OZE, ze szczególnym uwzględnieniem:

I. Rodzaje instalacji;

II. Zasady i warunki wykonywania działalności;

III. Zasady i warunki przyłączenia;

IV. Mechanizmy i instrumenty wspierające (w tym szacowane przychody oraz okres zwrotu inwestycji PV);

c. Obecny stan prawny OZE (bezpośrednia korespondencja i komentarze Ministerstwa Gospodarki; Rządowego Centrum Legislacji; Instytutu Energetyki Odnawialnej – m.in. Dyr. Janusza Pilitowskiego; Prezes Grzegorza Wiśniewskiego; Ekspert Małgorzaty Turalskiej; wnioski z uczestnictwa w sejmowych i senackich forach OZE):

I. Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. (‘Mały Trójpak’);

II. Aktualności dotyczące prac nad właściwą Ustawą OZE;

6. Procedury administracyjno-prawne wymagane przy budowie instalacji PV.

7. Dotacje dla inwestycji fotowoltaicznych – ze szczególnym uwzględnieniem programu PROSUMENT dotowanego przez NFOŚ.

8. Finansowanie inwestycji fotowoltaicznych – spotkanie z Głównym Ekologiem Banku Ochrony Środowiska.

 

NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

 

Część II

/dzień drugi: sobota, 31.05.2014r. w godz.: 8.00 – 17.00/

Przeznaczona głównie dla projektantów; instalatorów oraz osób planujących zajmować się eksploatacją systemów PV:

START: OŚRODEK SZKOLENIOWO-BADAWCZY W ZAKRESIE ENERGII ODNAWIALNEJ OSTOJA

ADRES:OSTOJA 10, 72-005 PRZECŁAW k. SZCZECINA

 

1. Podstawy fotowoltaiki – historia; zasada działania; dostępne technologie; parametry modułów.

 

2. Systemy fotowoltaiczne cz. I – charakterystyka i projektowanie:

a. Podstawowe elementy systemów fotowoltaicznych (moduł; inwerter; przewody PV);

b. Charakterystyka systemów OFF-GRID i ON-GRID;

c. Charakterystyka systemów montażowych;

d. Zasady postępowania przy projektowaniu systemów fotowoltaicznych;

 

3. Doświadczenia praktyczne z eksploatacji instalacji PV – uzyski, awarie, monitoring:

a. Off-gridowe instalacje przenośne i nadążne zlokalizowane w Ostoi oparte na modułach krzemowych i cienkowarstwowych – demonstracja i omówienie parametrów;

b. Najdłużej eksploatowana, monitorowana instalacja PV w Polsce (14 lat), zlokalizowana na budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

 

4. Systemy fotowoltaiczne cz. II – montaż i eksploatacja:

a. Montaż systemów fotowoltaicznych w praktyce;

b. Monitoring systemów fotowoltaicznych w praktyce;

c. Konserwacja i eksploatacja.

 

PRZEJAZD DO ZAKŁADU FOTOWOLTAIKI SELFA GE S.A.

ADRES:SZCZECIŃSKA 1A, 74-106 STARE CZARNOWO k. SZCZECINA

GPS: 53°17’29.543″N, 14°47’5.784″E.

UWAGA:

PRZEJAZD WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU. GPS: 53°24’23.148″N, 14°28’5.699″E.

 

5. Warsztaty praktyczne:

d. Montaż mikroinstalacji PV (moduły; system montażowy; inwerter; okablowanie);

e. Uruchomienie 10kWp, ON-GRID-owej mikroinstalacji PV;

f. Monitoring parametrów pracy uruchomionego systemu PV.

 

*Dla uczestników biorących udział w obu częściach szkolenia, w drugim dniu szkolenia, tj. 31.05.2014r., odbędą się – alternatywnie – od godziny 8.00 do 9.00, fakultatywne konsultacje przy kawie w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w zakresie Energii Odnawialnej, Ostoja (ADRES: OSTOJA 10, 72-005 PRZECŁAW k. SZCZECINA). NAJWIĘKSZY POLSKI PRODUCENT MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

 

Informacje o szkoleniu

Prelegenci:

dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz

Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego / Autor licznych publikacji naukowych z zakresu odnawialnych źródeł energii

mgr inż. Michał Redliński

Specjalista ds. wdrożeń technologii PV w firmie SELFA GE S.A. / Dyrektor Techniczno-Produkcyjny Zakładu Fotowoltaiki SELFA GE S.A. – producenta modułów PV

mgr inż. Krzysztof Zamożny

Menadżer Logistyki i Handlu Zagranicznego SELFA GE S.A. / Pełnomocnik Zarządu SELFA GE S.A. ds. kontaktów z Ministerstwem Gospodarki i Rządowym Centrum Legislacji

mgr inż. Piotr Gabryańczyk

Specjalista ds. projektowania i eksploatacji systemów PV / Doradca ds. przygotowania wniosków administracyjnych przy realizacji projektów PV

mgr inż. Katarzyna Balcerowicz

Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska

dr Piotr Ostrowski,

MBA, Ekspert Funduszy Unijnych

 

Szkolenie odbędzie się w trybie 2-dniowym, z możliwością uczestnictwa wyłącznie w jednej z części. Koszt szkolenia wynosi odpowiednio (ceny netto):

Pakiet (30 – 31/05/2014r.): 1.200 PLN

Część I (30/05/2014r.): 750 PLN

Część II (31/05/2014r.): 750 PLN

W przypadku zgłoszenia przez uczestnika 2 lub więcej osób: rabat 15%

 

Cena szkolenia obejmuje: pokaz linii produkcyjnej modułów PV; pokaz instalacji naziemnej stacjonarnej oraz nadążnej; materiały szkoleniowe; konsultacje w trakcie szkolenia; obiad; przerwy kawowe z poczęstunkiem.

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikat Producenta OZE

Jeden z warunków uzyskania Certyfikatu Instalatora Mikroinstalacji i Małych Instalacji, zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – ‘Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw’; Art. 20h pkt. 3e.; oraz dofinansowania z programu NFOŚiGW ‘Prosument’.

Cena szkolenia nie obejmuje kosztów zakwaterowania (istnieje możliwość wykupienia noclegu w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym w Ostoi) oraz przejazdów ze Starego Czarnowa do Ostoi.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany daty szkolenia. W takim przypadku uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed wskazanym terminem szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią

Elizą Bronisz : E-mail: e.bronisz@selfa-pv.com Tel.: +48 797 326 605

 

Termin zgłoszeń do 23/05/2014r. Potwierdzenie płatności do 27/05/2014r.