Wprowadzanie na rynek

Proponujemy kompleksową obsługę wprowadzenia na rynek nowego produktu, usługi lub marki. Począwszy od stworzenia strategii działań, przez branding & packaging, pomoc we wprowadzeniu produktu do sieci handlowych, planowanie i organizację kampanii promocyjnych, a także prowadzenie działań public relations.

Pomagamy firmom w zakresie projektowania materiałów niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Do obszarów naszego działania należy:

  • Branding & Packaging
  • Projektowanie folderów & katalogów
  • Projektowanie stron www & kreacji internetowych
  • Projektowanie reklam
  • Projektowanie layoutów aplikacji

Strategia wprowadzenia produktu, usługi lub marki na rynek pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne poprzez ustalenie celów dla kolejnych etapów procesu wprowadzania produktu. Strategia wskazuje również narzędzia pozwalające osiągać wyznaczone cele. Odpowiednio przygotowany plan wprowadzenia produktu na rynek umożliwia dokonywanie bieżącej oceny efektów podejmowanych działań i zapobiega podejmowaniu działań nieprzemyślanych.

Europrojekty Ltd. posiada doświadczenie dotyczące efektywności różnych rozwiązań promocyjnych, zna także koszty różnorodnych działań. Doradcy naszej firmy mogą określić, które rozwiązania będą efektywne dla danej grupy docelowej, ponieważ jej doświadczenie obejmuje dziesiątki wprowadzanych produktów. Ponadto, w przypadku kompleksowej współpracy, Europrojekty Ltd. przejmuje odpowiedzialność za efekty podejmowanych działań uzależniając wysokość wynagrodzenia od wyników sprzedaży wprowadzanego produktu. Klient i Europrojekty Ltd. to partnerzy, którym w równym stopniu zależy na powodzeniu działań.

Strategia wprowadzenia produktu, usługi lub marki na rynek obejmuje wszystkie aspekty związane z odbiorem produktu na rynku i aktywizacją sprzedaży.

Dokument stanowi podstawę działań dla działu marketingu w firmie klienta lub dla Europrojekty Ltd. w przypadku kompleksowej współpracy. Orientacyjna konstrukcja dokumentu:

1. Charakterystyka produktu

1.1 Pożądany wizerunek i zastosowanie

1.2 Polityka cenowa

1.3 Kanały dystrybucji

2. Charakterystyka grupy docelowej produktu

3. Otoczenie konkurencyjne

3.1 Charakterystyka otoczenia konkurencyjnego

3.2 Dyrektywy związane z konkurowaniem na rynku

4. Strategia działań promocyjnych

4.1 Plan działań

4.2 Organizacja działań

4.3 Koszty działań

4.4 Harmonogram

5. Ocena i kontrola działalności promocyjnej

6. Kryteria efektywności poszczególnych etapów wprowadzania produktu na rynek