Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Radca prawny Marta Dalkowska  – posiada wieloletnią i rozległą praktykę zawodową, co czyni jej zaangażowanie w doradzaniu Klientom skutecznym i przynoszącym dla nich efekty. Podczas swojej praktyki zawodowej świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi przedsiębiorców z wielu branży, w tym także tym którzy zamierzają realizować lub realizują projekty przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Pomoc w zakresie obsługi projektów przy wykorzystaniu środków z funduszy unijnych  obejmuje w szczególności:

 1. Ustalanie statusu MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) i dużego przedsiębiorstwa oraz optymalizację MŚP (przekształcenie struktur formalno-prawnych przedsiębiorstw, otwierające możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej konkretnemu Klientowi, w tym z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej);

 1. Tworzenie i rejestrację podmiotów o strukturze spełniającej warunki formalne konkursów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w tym z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej, w tym typu „off-shore”;
 2. Pomoc prawną w tworzeniu powiązań kooperacyjnych i ustalanie istnienia takich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami;
 3. Sporządzanie i opiniowanie:
 • umów sprzedaży, dostawy i wdrożenia środków trwałych, wyników prac badawczo-rozwojowych i oprogramowania
 • umów dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej
 • wzorców umownych do prowadzenia działalności w modelu współpracy biznesowej typu B2B
 • dokumentów dotyczących o innowacyjności zakupywanej i wdrażanej technologii, dokumentów w celu komercjalizacji wyników prac badawczych i naukowych
 • dokumentów dotyczących zwiększenia prywatnych nakładów na Badania i Rozwój (B+R)
 • umów licencyjnych (gdzie Klient jest licencjobiorcą)
 • umów licencyjnych (gdzie Klient jest licencjodawcą)
 • umów o świadczenie usług reklamowych

Oferujemy pomoc prawną w zakresie wdrażania projektu na płaszczyźnie prawnej (w zależności od rodzaju dofinansowanego projektu – w szczególności prawo konkurencji, prawa autorskie, ochrona własności przemysłowej, prawo handlowe, prawo cywilne, prawo podatkowe, prawo pracy, przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych podmiotów gospodarczych (regulaminów, uchwał itp.), wymogi ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin serwisu internetowego, polityka prywatności, ochrona danych osobowych – w tym w szczególności tworzenie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych):

 • obsługa w zakresie postępowań odwoławczych dotyczących negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie
 • przeprowadzania formalno-prawnej weryfikacji informacji instytucji oceniających wniosek o dofinansowanie, w przedmiocie jego negatywnej oceny
 • sporządzania protestów lub odwołań
 • prowadzenia spraw sądowo-administracyjnych w pierwszej instancji polegających na sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • prowadzenia spraw sądowo-administracyjnych w drugiej instancji (w przypadku takiej konieczności), polegających na sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego