Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Europrojekty Ltd. występuje w imieniu Klientów jako inżynier kontraktu – sprawuje nadzorowanie inwestycji zamawiającego.

Oferujemy:

  • Zarządzanie kontraktem inwestycyjnym
  • Nadzorem technicznym podczas realizacji prac budowlanych i montażowych
  • Kontrolę i weryfikację dokumentacji Wykonawcy robót
  • Zarządzanie finansami projektu
  • Tworzenie i opiniowanie przygotowanych SIWZ
  • Opracowanie dokumentów realizacji kontraktów w oparciu o Ustawę – prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 907 z 2013 r. z późn. zm) oraz Podręcznik dla Beneficjentów w zakresie udzielania zamówień
  • Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej – audyt energetyczny, projekt elektryczny