Niezależny ekspert funduszy inwestycyjnych
Unii Europejskiej
Kontakt Oferta

Oferta

Doradytwo inwestzczjne

Analiza inwestycji Klienta pod względem wymagań prawnych, środowiskowych, technicznych i finansowych. Screening i dostosowanie właściwych dotacji i programów wsparcia finansowego.

Read more

Doradztwo środowiskowe i energetyczne

Oferujemy pozyskanie dotacji do 85 %  z funduszy unijnych, środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków krajowych.

Read more

Doradztwo prawne

Pomoc w zakresie obsługi projektów przy wykorzystaniu środków z funduszy unijnych

Read more

Dotacje OZE

Pozyskiwanie funduszy na inwestycje związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Read more

Ocena oddziaływania na środowisko

Uzyskanie informacji o planowanym przedsięwzięciu – w zakresie jego ingerencji w środowisko oraz korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia

Read more

Wprowadzanie na rynek

Kompleksowa obsługa wprowadzenia na rynek nowego produktu, usługi lub marki.

Read more

Europrojekty Consulting sp. z o.oNiezależny ekspert funduszy inwestycyjnych Unii Europejskiej. Doradca unijny.

0

Lat doświadcznenia

0

Skutecznych dokumentacji aplikujących o dofinansowanie

Aktualności

 • Dofinansowanie inwestycji w zakresie źródeł odnawialnych w ramach Funduszy Norweskich

  Przedstawiamy poniżej możliwości uzyskania wsparcia na inwestycji w zakresie źródeł odnawialnych w ramach: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW) Termin naboru: 01.07.2020 r. – 31.10.2020 r. Beneficjenci: – małe, średnie i duże przedsiębiorstwa; – Państwowe Gospodarstwo Wodne

  30 lipca, 2020
 • Dotacje – elektrownie wiatrowe Warmińsko-mazurskie

  Uprzejmie informujemy, iż planowane jest uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Termin naboru: – planowany termin rozpoczęcia naboru: listopad 2020 r. Beneficjenci: – przedsiębiorstwa; – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

  30 lipca, 2020
 • Dotacje OZE – RPO Dolnośląskie

  Z dniem 31.08.2020 r. kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Regionalnego Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa III: Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Wsparcie skierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz  z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie

  16 marca, 2020
 • Nowe nabory w ramach RPO Podlaskiego

  Istnieje możliwość aplikowania o środki zwrotne dla przedsiębiorstw w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Termin naboru: Wsparcie przyznawane w systemie ciągłym. Beneficjenci: Przedsiębiorstwa. Typy projektów: – Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym.

  3 września, 2018