Niezależny ekspert funduszy inwestycyjnych
Unii Europejskiej
Kontakt Oferta

Oferta

Doradytwo inwestzczjne

Analiza inwestycji Klienta pod względem wymagań prawnych, środowiskowych, technicznych i finansowych. Screening i dostosowanie właściwych dotacji i programów wsparcia finansowego.

Read more

Doradztwo środowiskowe i energetyczne

Oferujemy pozyskanie dotacji do 85 %  z funduszy unijnych, środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków krajowych.

Read more

Doradztwo prawne

Pomoc w zakresie obsługi projektów przy wykorzystaniu środków z funduszy unijnych

Read more

Dotacje OZE

Pozyskiwanie funduszy na inwestycje związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Read more

Ocena oddziaływania na środowisko

Uzyskanie informacji o planowanym przedsięwzięciu – w zakresie jego ingerencji w środowisko oraz korzyści wynikających z realizacji przedsięwzięcia

Read more

Wprowadzanie na rynek

Kompleksowa obsługa wprowadzenia na rynek nowego produktu, usługi lub marki.

Read more

Europrojekty Consulting sp. z o.oNiezależny ekspert funduszy inwestycyjnych Unii Europejskiej. Doradca unijny.

0

Lat doświadcznenia

0

Skutecznych dokumentacji aplikujących o dofinansowanie

Aktualności

 • Bezpłatny webinar 25.02 – DOTACJE UE 2021-2027 NA INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO

  Fundusze UE w perspektywie 2021 – 2027 wraz z Funduszem Odbudowy stanowić będą bardzo silne wsparcie bezzwrotnego finansowania inwestycji m.in. w sektorze odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, dekarbonizacji, przesyłu energii, itp. Aby w pełni efektywnie wykorzystać dotacje dla tych inwestycji zapraszamy Inwestorów sektora OZE na bezpłatny webinar poświęcony kompleksowemu przygotowaniu inwestycji do realizacji przy uzyskaniu wszystkich

  16 lutego, 2021
 • Zapraszamy na Webinar 26.01- Bezzwrotne dotacje inwestycyjne z funduszy UE w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

  Twoje inwestycje z dotacji UE – skutecznie uzyskaj do 4 mln zł dla twojej inwestycji. Północna Izba Gospodarcza i Europrojekty Consulting sp. z o.o. zapraszają na praktyczny webinar pt.: Bezzwrotne dotacje inwestycyjne z funduszy UE w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. Inwestycje mikro, małych i średnich przedsiębiorców w innowacje i sektor turystyczny. Termin

  22 stycznia, 2021
 • Dofinansowanie inwestycji w zakresie źródeł odnawialnych w ramach Funduszy Norweskich

  Przedstawiamy poniżej możliwości uzyskania wsparcia na inwestycji w zakresie źródeł odnawialnych w ramach: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW) Termin naboru: 01.07.2020 r. – 31.10.2020 r. Beneficjenci: – małe, średnie i duże przedsiębiorstwa; – Państwowe Gospodarstwo Wodne

  30 lipca, 2020
 • Dotacje – elektrownie wiatrowe Warmińsko-mazurskie

  Uprzejmie informujemy, iż planowane jest uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Termin naboru: – planowany termin rozpoczęcia naboru: listopad 2020 r. Beneficjenci: – przedsiębiorstwa; – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

  30 lipca, 2020