Twoje inwestycje z dotacji 2021 - 2027.
Niezależny ekspert funduszy
inwestycyjnych Unii Europejskiej.
OFERTA KONTAKT

Oferta

Europrojekty Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąNiezależny ekspert funduszy inwestycyjnych Unii Europejskiej. Doradca unijny.

0

Lat doświadcznenia

0

Skutecznych dokumentacji aplikujących o dofinansowanie

Aktualności

 • Dotacje OZE dla transgranicznej infrastruktury energetycznej

  Komisja Europejska ogłosiła nowy nabór wniosków na kluczowe projekty transgranicznej infrastruktury energetycznej UE, znajdujące się na 4. unijnej liście projektów wspólnego zainteresowania (PCI), które mają być współfinansowane z dotacji o wartości 785 mln euro z budżetu UE. Jest to pierwsze zaproszenie w ramach nowych zasad instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), europejskiego programu wsparcia infrastruktury transeuropejskiej. Ustalając

  16 września, 2021
 • Dofinansowanie publicznych projektów badawczych

  Informujemy, iż ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej. W ramach działania 1.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: a) uczelnie wyższe, b) jednostki naukowe, c) konsorcja naukowo-przemysłowe, w których rolę wiodącą (lidera) pełni podmiot o którym mowa w ppkt.

  31 sierpnia, 2021
 • Dotacje w ramach RPO WZ – działanie 1.10

  Informujemy, iż ogłoszony został nabór projektów do dofinansowania w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego. Dofinansowanie udzielane może zostać: jednostkom samorządu terytorialnego (jst), jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną, związkom jst, podmiotom zarządzającym terenami inwestycyjnymi. Dofinansowaniu w konkursie podlegały będą projekty zapewniające tworzenie i

  31 sierpnia, 2021
 • Dotacje 100% w ramach RPO WZ – Dziedzictwo kulturowe

  Uprzejmie informujemy, iż ogłoszony został konkurs o dofinansowanie projektów w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe W ramach naboru o dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki organizacyjne samorządu województwa zachodniopomorskiego. Możliwe jest dofinansowanie typu projektu – prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzących do dostosowania tych obiektów na

  31 sierpnia, 2021