Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Projekt pn.: „Wzrost konkurencyjności spółki „KONSTALBUD” S.C. poprzez innowacyjne inwestycje w technologie konstrukcji stalowych przyjaznych środowisku naturalnemu” zlokalizowany na terenie miasta Pyrzyce w województwie zachodniopomorskim.
Projekt dotyczy wdrożenia technologii produkcyjnych szpul i bębnów metalowych przeznaczonych dla kabli i przewodów teletechnicznych i energetycznych w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz rurociągów stalowych do odbioru i oczyszczania wód balastowych/zaolejonych, transportu paliwa, sprężonego powietrza, gazów czy olejów, projektowanych z wykorzystaniem izometrii komputerowej.

Celem projektu jest osiągnięcie trwałej – ponadprzeciętnej przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcyjnych.

Wartość całkowita projektu to: 3 695 000,00 zł.

Wartość dofinansowania to: 1 672 500,00 zł.

Projekt pn.: „Utworzenie obiektu turystyki rowerowej wspierające rozwój regionalnych specjalizacji” zlokalizowany na terenie gminy Bielice w województwie zachodniopomorskim.

Inwestycja zakłada budowę nieruchomości turystycznej wraz z wdrożeniem usług turystycznych w postaci wypożyczalni rowerów elektrycznych i tradycyjnych, serwisu rowerów, oprogramowania dla tras rowerowych i szlaków turystycznych, jak również pakietu noclegowo – gastronomiczno – rekreacyjnego z funkcją SPA.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie miejsca promującego wypoczynek aktywny oraz region i kulturę zachodniopomorską.

Wartość całkowita projektu to: 8 019 550,80 zł.

Wartość dofinansowania to: 3 585 978,00 zł.

Projekt pn.” Wzrost konkurencyjności Ośrodka Wypoczynkowego „Cztery Pory Roku” w Dźwirzynie poprzez stworzenie innowacyjnego centrum dla osób niepełnosprawnych i alergików zgodnie ze Strategią ZIT KKBOF”.

Inwestycja zakłada wdrożenie usług turystycznych dedykowanych osobom niepełnosprawnym i alergikom poprzez innowacyjną bazę turystyczno-wypoczynkowa dla osób z niepełnosprawnością ruchową kończynową i kręgosłupową, bazę dla rodzin osób z alergiami oraz usługi wypoczynku rehabilitacyjnego i zdrowotnego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych i alergików poprzez stworzenie dedykowanych im usług turystycznych.

Wartość całkowita projektu to: 3 393 570,00 zł.

Wartość dofinansowania to: 1 000 000,00 zł.

Projekt pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku Teatru Polskiego w Szczecinie, wraz z infrastrukturą techniczną. Przebudowa obejmuje przywrócenie pierwotnego wyglądu obiektu z końca lat dwudziestych XX wieku oraz zmiany funkcjonalne – rozkład pomieszczeń na parterze i drugim piętrze.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu poprzez modernizację budynku Teatru Polskiego, jak również budowanie potencjału rozwojowego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez przebudowę obiektu stanowiącego siedzibę Teatru Polskiego w Szczecinie, dzięki czemu poprawie ulegnie jakość infrastruktury związanej z działalnością kulturalną Teatru, co w konsekwencji wzbogaci ofertę kulturalną w skali regionu i kraju.

Wartość całkowita projektu to: 51 147 180,00 zł.

Wartość dofinansowania to: 38 774 306,32 zł.

Projekt pn. „Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. lubuskiego poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 995 kWp”.

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie gm. Strzelce Krajeńskie w województwie lubuskim z mocą przyłączeniową 995 kW. Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii odnawialnej kosztem konwencjonalnej.

Wartość całkowita projektu to: 3 634 650,00 zł.

Wartość dofinansowania to: 1 670 386,48 zł.

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 350 kWp dla potrzeb dywersyfikacji energetycznej Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego w Białogardzie”.

Przedmiotem projektu było wybudowaniu systemu fotowoltaicznego wytwarzających energię elektryczną z promieniowania słonecznego o mocy ok. 350 kW, zainstalowanych na gruncie nieruchomości stanowiącej Kompleks basenowo –rekreacyjny.

Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii odnawialnej kosztem konwencjonalnej.

Wartość całkowita projektu to: 1 808 794,81 zł.

Wartość dofinansowania to: 679 178,93 zł.

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii odnawialnej Nadodrzańskiego Domu Seniora’.

Przedmiotem projekt jest budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Nadodrzańskiego Domu Seniora. Inwestycja zlokalizowana jest w m. Stara Rudnica. Projekt usytuowany jest na obszarach wiejskich, na terenie gm. miejsko-wiejskiej Cedynia.

Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii odnawialnej kosztem konwencjonalnej.

Wartość całkowita projektu to: 323 086,03 zł.

Wartość dofinansowania to: 241 915,12 zł.

Projekt pn. „Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 160 kWp.”.

Przedmiotem projekt jest budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączem elektroenergetycznym w miejscowości  Starzyce, gm. Chociwel.

Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii odnawialnej kosztem konwencjonalnej.

Wartość całkowita projektu to: 822 563,73 zł.

Wartość dofinansowania to: 552 415,00 zł.

Projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie”.

Przedmiotem projekt jest budowa 2 nadachowych instalacji fotowoltaicznych oraz 2 pomp ciepła typu powietrze – woda na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie.

Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii odnawialnej kosztem konwencjonalnej.

Wartość całkowita projektu to: 733 080,00 zł.

Wartość dofinansowania to: 623 118,00 zł.

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie”.

Przedmiotem projektu była budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach sortowni i kompostowni Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami o łącznej mocy 400 kW, w tym: – 350 kW na dachu kompostowni; – 50 kW na dachu sortowni w Słajsinie.

Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii odnawialnej kosztem konwencjonalnej.

Wartość całkowita projektu to: 3 102 673,91 zł.

Wartość dofinansowania to: 1 184 078,71 zł.

Projekt pn. „Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 687,5 kWp”.

Przedmiotem projektu jest na budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 704,88 kW w Reptowie (gm. Kobylanka) wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego.

Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii odnawialnej kosztem konwencjonalnej.

Wartość całkowita projektu to: 3 862 753,50 zł.

Wartość dofinansowania to: 1 770 409,32 zł.

Projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie”.

Przedmiotem projektu jest wybudowanie systemu mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną ze słońca o mocy ok. 0,03795 MW, zainstalowanych na terenie kościoła oraz domu parafialnego.

Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii odnawialnej kosztem konwencjonalnej.

Wartość całkowita projektu to: 227 962,54 zł.

Wartość dofinansowania to: 177 845,93 zł.

Projekt pn. „Zakup technologii laserowego cięcia oraz gięcia metali inwestycją wspierającą rozwój regionalnych specjalizacji woj. zachodniopomorskiego”.

Projekt zlokalizowany na terenie powiatu polickiego polega na wdrożeniu innowacyjnych technologii cięcia laserowego w technologii światłowodowej oraz gięcia metali.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii.

Wartość całkowita projektu to: 3 414 941,25 zł.

Wartość dofinansowania to: 1 527 006,25 zł.

Projekt pn. „Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę farmy fotowoltaicznej KOZY 1 o mocy 1,995 MWp.”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,995 MWp w miejscowości Kozy (powiat stargardzki).

Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii odnawialnej kosztem konwencjonalnej.

Wartość całkowita projektu to: 8 048 861,75 zł.

Wartość dofinansowania to: 3 918 837,48 zł.

Projekt pn. „Wzrost udziału energii odnawialnej na terenie woj. zachodniopomorskiego poprzez budowę farmy fotowoltaicznej KOZY 2 o mocy 0,977 MWp”.

Przedmiotem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,977 MWp w miejscowości Kozy (powiat stargardzki).

Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału energii odnawialnej kosztem konwencjonalnej.

Wartość całkowita projektu to: 4 021 908,48 zł.

Wartość dofinansowania to: 1 911 886,97 zł.

Projekt pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Biesiekierz”.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 2 204,10 m w miejscowości  Laski Koszalińskie oraz przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami o długości 3 023,83 m w miejscowościach Biesiekierz oraz Świemino.

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie  aglomeracji Biesiekierz zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska.

Wartość całkowita projektu to: 1 546 297,50 zł.

Wartość dofinansowania to: 450 122,61 zł.

Projekt pn. „Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Kłanino wraz z modernizacją SUW przy ul. Mickiewicza w Bobolicach”.

Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej SUW i sieci wodociągowej.

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodociągowej zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska.

Wartość całkowita projektu to: 3 050 058,39 zł.

Wartość dofinansowania to: 1 644 813,61 zł.

Projekt pn. „Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom w Gminie Tychowo poprzez zakup specjalistycznego pojazdu gaśniczo-pożarniczego”.

Przedmiotem projektu był zakup pojazdu gaśniczo-pożarniczego w wersji terenowej wraz ze specjalistycznym wyposażeniem w celu ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych.

Wartość całkowita projektu to: 892 068,00 zł.

Wartość dofinansowania to: 500 000,00 zł.

Przygotowanie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji dofinansowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w systemie IOWISZ pn. „Instrument oceny wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia dla inwestycji pozostającej bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej”.

Inwestycja pod nazwą: „Modernizacja, rozbudowa i doposażenie 109 Szpitala Wojskowego z przychodnią SP ZOZ etap I”.

Wartość całkowita projektu to: 109 612 108,51 zł.

Wartość dofinansowania to: 103 035 382,00 zł.

Projekt pn.: „Wdrożenie nowych usług dla osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie ekologicznych łodzi elektryczno-hybrydowych”.

Celem inwestycji jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych usług dla osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie ekologicznych łodzi elektryczno-hybrydowych.
W ramach projektu powstaną trzy nowe innowacyjne usługi skierowane do osób niepełnosprawnych:
1) Usługa wynajmu autonomicznych łodzi elektryczno-hybrydowych – możliwość wyprawy nowoczesnymi jachtami motorowymi to przede wszystkim doskonały sposób na spędzenie wypoczynku. Dzięki możliwości czarteru nie trzeba posiadać i utrzymywać własnego sprzętu by spędzić przygodę życia. Łódź będzie wypożyczana oraz czarterowana przez Wnioskodawcę.

2) Akademia Houseboatigu – usługa polegająca na doskonaleniu umiejętności motorowodnych dla sterników i nie tylko, z wykorzystaniem najnowszych technologii, w które będzie zaopatrzona jednostka. Dzięki temu uczestnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z tej usługi, zwiększą swoje możliwości precyzyjnego manewrowania, co wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich zacumowanych w porcie jednostek i zaoszczędzi czas potrzebny na cumowanie, co jest ważne w przypadku np. małych marin.

3) Usługa concierge – nowoczesna, usługa osobistego asystenta klienta na czas czarteru łodzi (usługa świadczona będzie zdalnie, bez możliwości zdalnego sterowania łodzią.

Wartość całkowita projektu to: 3 695 000,00 zł.

Wartość dofinansowania to: 1 874 470,00 zł.

Projekt: „Wdrożenie nowego typu kadłuba w technologii ekologicznych łodzi elektrycznych i hybrydowych przez inwestycję partnerską  CP YACHTS Sp. z o.o. oraz Cormate AS”.

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia do produkcji nowych ekologicznych jednostek pływających oraz wdrożenia innowacyjnej technologii infuzji hybrydowej podczas procesu laminowania.

Celem realizacji projektu jest rozwój i dywersyfikacja działalności firmy poprzez wprowadzenie nowego produktu oraz procesu technologicznego, zwiększenie poziomu jej innowacyjności i konkurencyjności na rynku, wzrost przychodów ze sprzedaży, a także poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym wód śródlądowych.

Wartość całkowita projektu to: 3 263 990,00 zł.

Wartość dofinansowania to: 1 804 100,00 zł.