Europrojekty Consulting sp. z o.o.

Europrojekty Ltd. jest ekspertem w dziedzinie inwestycji ochrony środowiska i inwestycji energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej.  

Oferujemy pozyskanie dotacji do 85 %  z funduszy unijnych, środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norweski i Szwajcarski Mechanizm Finansowy) oraz środków krajowych (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)  na  inwestycje w odnawialne źródła energii.

Rodzaj dotowanych inwestycji OZE:

 • FARMY FOTOWOLTAICZNE
 • FARMY WIATROWE
 • BIOGAZOWNIE
 • POMPY CIEPŁA
 • SPALARNIE BIOMASY
 • INSTALACJE SOLARNE
 • UKŁADY KOGENERACYJNE

Oferta konsultingowa Europrojekty Ltd. dotyczy przygotowania:

 1. Kompleksowej dokumentacji wnioskującej o dotacje
 2. Karty informacyjne
 3. Decyzji środowiskowej i Pozwolenia na budowę
 4. Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wpływu inwestycji na tereny sieci NATURA 2000
 5. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 6. Nadzór inwestorski
 7. Audyty energetyczne, ekonomiczne, elektryczne
 8. Biznes plany i Studia wykonalności inwestycji
 9. Analizy zastosowania alternatywnych źródeł energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 10. Projektowanej Charakterystyki Energetycznej nieruchomości przeznaczonych dla inwestycji OZE